Skatterätt - Möllers Juridik

Beskattningens konst är att plocka gåsen på så sätt att man får flesta möjliga fjädrar med minsta möjliga kacklande.

Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683

Skatterätt med Möllers Juridik

Skatterätt är ett av de svåraste juridiska områdena att förstå sig på, trots det är skatterätt det juridiska område som samtliga svenskar, både företag och privatpersoner kommer i daglig kontakt med. På byrån arbetar jag med skatterätt som omfattar företag, privatpersoner, föreningar vare sig det är ekonomiska eller ideella föreningar och stiftelser. Skatterätt är ett stort område som inrymmer många delområden, på byrån arbetar jag inom samtliga dessa områden. Vare sig det gäller inkomstbeskattning, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter eller internationell skatterätt så har jag kompetensen för att bistå Er i skatteärenden eller skattemål gentemot Skatteverket. Skatterätt innefattar även många områden som kan upplevas som straff, dvs sanktionsavgifter, som exempelvis skattetillägg och kontrollavgifter. Jag har även djup kunskap inom dessa områden.

 

Skatterätt innefattar inte bara processer gentemot Skatteverket utan skatterätt är även ett område där många klienter efterfrågar skatterättslig rådgivning. Byrån erbjuder skatterättslig rådgivning vid exempelvis frågor som rör internationell beskattning, just nu pågår diskussioner om vilka skattelättnader personer kan erhålla vid en eventuell flytt utomlands. Allt fler svenskar väljer att flytta utomlands vid pensionering och kan på så vis erhålla möjligheter till att betala lägre skatt.

Jag har under min tid som skatteombud hos Skatteverket och därefter i byrån arbetat för att Skatteverket följer de lagar och regler som omfattas av skatterätten. Om Ni väljer att anlita Möllers Juridik, oavsett inom vilket område, kommer jag att göra mitt yttersta för att Ni ska bli korrekt behandlade och att vi tillsammans ska nå framgång i Ert ärende eller mål.

Byrån antar sig även uppdrag som inte omfattas av den traditionella skatterätten utan även frågor inom Rot och Rut. Jag har stor erfarenhet av detta område då jag vid min anställning hos Skatteverket var ansvarig för alla större utredningar där Skatteverket ansåg att det fanns eventuella medvetna felaktigheter.

 

Klicka för att läsa mer om; Skattebrott, Skattefrågor

Jag kan skatterätt - Kontakta mig för gratis rådgivning.

Så snart Skatteverket kontaktar Er och Ni känner att Ni behöver stöd för att det exempelvis rör skatterättsliga frågor som Ni inte tycker att Ni hanterar kontakta gärna mig för ett inledande samtal, givetvis kostnadsfritt. Vid det samtalet kan jag snabbt få en överblick över vad som är kärnfrågan och vilka skatterättsliga konsekvenser som möjligen kan drabba Er. Därefter kan jag upprätta ett kostnadsförslag och om Ni accepterar detta så kommer jag tillsammans med Er arbeta för att Skatteverket fattar korrekta beslut och att Ni får betala korrekt skatt. Det är viktigt att påpeka att en skatterättslig fråga snabbt kan utvecklas till flera skatterättsliga frågor, vid exempelvis en revision av ett företag sker granskningen av Skatteverket i ett inledande skede öppet, dvs Skatteverket tittar på olika skattefrågor och hur företaget följer de svenska skatterättsliga lagarna. I och med detta är det viktigt att Ni tar en tidig kontakt med mig så att korrekt skatt debiteras Ert företag eller Dig som person.

Just den tidiga kontakten skapar större förutsättningar för att Ni ska ha en större möjlighet att nå framgång gentemot Skatteverket. Det juridiska området skatterätt inrymmer stora möjligheter för personer och juridiska personer. Jag har arbetat i cirka 12 år på Skatteverket varav de senaste 10 åren arbetade jag som skatteombud, vilket innebar att jag företrädde Skatteverket i förvaltningsdomstol i skattemål. Därav har jag stor erfarenhet av skatterätt och vet vad Skatteverket har för skyldigheter och vad Ni som skattskyldiga har för rättigheter, dessa erfarenheter är något jag nyttjar till fullo för att Ni som eventuella klienter ska nå framgång gentemot Skatteverket. Det kan vara allt från små skatterättsliga teknikaliteter som större skatterättsliga frågor som gör att vi tillsammans kan nå framgång.

Möllers Juridik KB

Org nr. 969780-8039