Marknadsmässig hyra avseende idrottsarena när hyresgästen är ägare till det uthyrande bolaget

Beträffande internhyror som avtalats mellan den ideella idrottsföreningen och bolaget har frågor om vad som kan anses vara marknadsmässig hyra för de lokaler eller utrymmen som föreningen hyr för att bedriva den idrottsliga verksamheten. Tidigare var det som regel enbart kommuner som tillhandahöll skattefinansierade idrottsarenor till idrottsföreningarna. Idag är omständigheterna annorlunda, det är ofta förekommande att en elitidrottsförening köper en arena för att sedan låta driften och uthyrningen ske i ett aktiebolag.

Hyreskostnaden för idrottsföreningar är, eller var som regel alltid politiskt bestämda utan något krav på vinstsyften eller tankar på full kostnadstäckning, helt i enlighet med hur kommunal verksamhet ska bedrivas. Därför har Skatteverket ansett att de kommunala taxorna inte kan ligga till grund för bedömningen av marknadshyran, detta har också fastställts i flertalet rättsfall där arenabolagen har hänvisat till att deras hyra är i jämförelse med kommunala anläggningar. Domstolarna har i dessa fall ansett att det inte går att göra en jämförelse mellan aktiebolag och kommuner, detta framförallt på grund av vinstkravet i aktiebolag.

Ofta kan inte arenabolaget visa någon egen utredning till Skatteverket för att visa att den hyra bolaget har påfört idrottsföreningen är marknadsmässig. I dessa situationer använder Skatteverket sig av en metod som Skatteverket kallar, den kostnadsbaserade beräkningsmodellen. Skatteverket har i praxis fått gehör för att använda denna metod, dock har domstolarna gjort olika bedömningar avseende vilket vinstpåslag som är korrekt.

Denna modell innebär att arenabolagets alla kostnader ska täckas av hyran och eftersom att aktiebolag drivs i vinstsyfte ska även ett vinstpåslag göras. Kostnader som ska ingå i beräkningsunderlaget är bl.a. driftkostnader såsom tillsyn, städning, el, värme och vatten för arenan, underhållskostnader, kostnader för administration och kapitalkostnader såsom räntekostnader och avskrivningar.

Det finns möjligheter att påverka kostnaderna för uthyrningen vilket innebär att en lägre marknadshyra kan vara korrekt jämfört med den marknadshyra som Skatteverket generellt menar är riktig.

Det finns ett mål i högsta förvaltningsdomstolen som troligtvis avgörs inom en mycket snar framtid och beroende på utgången i målet kan det finnas stora möjligheter att påverka arenabolag som tidigare blivit påförda uttagsbeskattning av Skatteverket.

När dom är meddelad kommer ytterligare information att lämnas. Om ni har frågor angående detta är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik.

Lämna en kommentar