Marknadsmässig arenahyra för idrottsföreningar förändras

Jag har i en tidigare artikelserie skrivit om uttagsbeskattning, när arenabolaget hyr ut en arena till moderföreningen som är en ideell idrottsförening.

Förra veckan meddelade högsta förvaltningsdomstolen en dom avseende just dessa omständigheter. Domen innebär en förändring avseende Skatteverkets tillvägagångsätt för att fastställa en marknadsmässig hyra. Skatteverket har hela tiden argumenterat för att en kostnadsbaserad metod ska användas. Förutom täckning för kostnaderna har Skatteverket påfört ett vinstpåslag som varierat under tiden mellan 2 procent upp till 10 procent.

Detta tillvägagångssätt som Skatteverket tillämpat har inneburit att arenabolagen har uttagsbeskattats för att bolaget inte enligt Skatteverket tagit ut en marknadsmässig hyra, i flera fall har hyran som idrottsföreningen betalat klart understigit den hyra som exempelvis kommunen betalat. Detta är särskilt anmärkningsvärt därför att idrottsföreningen får tillgång till så mycket mer än vad kommunen får, exempelvis tillgång till olika materialrum, restaurangyta osv. En kommun som hyr en idrottsarena för exempelvis skolidrott får oftast tillgång till hallyta och något omklädningsrum.

Högsta förvaltningsdomstolen argumenterar precis såsom Skatteverket gör avseende jämförelseobjekt, dvs att det inte finns några jämförbara hyresobjekt och att det därför inte går att få fram en marknadshyra genom att jämföra med andra liknande objekt. Därmed faststlår domstolen att beräkning av marknadshyra får ske på annat sätt, dock menar domstolen att det sätt som Skatteverket har använts sig av inte är säkert och att försiktighet måste utövas vid fastställandet av marknadshyra.

Domstolen anger att det inte framgår i Skatteverkets utredning om vilken bedömning avseende vilka kostnader och intäkter som ska påverka beräkningen av marknadshyra. Avslutningsvis anger domstolen att med hänsyn till försiktighetsprincipen så har Skatteverket inte kunnat visa att det finns skäl för att uttagsbeskatta arenabolaget.

Domen bör leda till en förändring av Skatteverkets arbetssätt när det gäller att arbeta efter den kostnadsbaserade metoden. Denna metod är välinarbetad hos Skatteverket men kommer nu kräva vissa förändringar.

Om ni har frågor avseende uttagsbeskattning eller andra skattefrågor är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik. Jag har under min tid på Skatteverket varit ansvarig för skatteprocesserna gällande flertalet av de idrottsföreningar som har uttagsbeskattats och kan därför vara ett stöd vid eventuell process gentemot Skatteverket i liknande frågor.

Lämna en kommentar