Bokföringsbrott, grund för att häva vapentillstånd!

Polismyndigheten beslutade att återkalla vapentillståndet för en man med motiveringen att mannen inte uppfyllde vapenlagstiftningens krav på omdöme, ansvar, pålitlighet samt laglydighet. Mannen hade under några tidigare år inte skött redovisningen och bokföringen  i dennes företag. Detta ledde till att han blev dömd för bokföringsbrott, vilket är ett av de två vanligaste brotten som begås inom skatterätten, det andra är skattebrott.

Under en tioårsperiod blev mannen fälld för bokföringsbrott vid flertalet tillfällen och trafiköverträdelser vid flertalet tillfällen. Polismyndigheten beslutade därför att återkalla vapentillståndet.

Förvaltningsrätten går på polismyndighetens linje och avslår mannens överklagande, med motiveringen att trots att det är mindre allvarliga brott mannen blivit fälld för, så rör det sig om upprepade överträdelser och detta anser förvaltningsrätten visar att mannen har en bristande respekt för lagstiftningen och uppfyller därför inte vapenlagstiftningens krav.

Kammarrätten konstaterar att mannen vid upprepande tillfällen begått brott, men att dessa brott anses mindre allvarliga och de har inte inneburit någon form av hänsynslöshet mot andras liv eller egendom, det hade heller inte framkommit något som tyder på bristande impulskontroll eller opålitlighet i nykterhänseende. Med denna motivering häver kammarrätten förvaltningsrättens och polismyndighetens beslut att häva vapentillståndet.

Det intressanta i kammarrättens dom är att kammarrätten inte anser att trafikbrott i form av hastighetsöverträdelse, inte använt bilbälte och framförande av bil som inte godkänts vid besiktning skulle kunna vara en form av hänsynslöshet mot andras liv eller egendom, jag skulle vilja säga att framföra en bil i för hög hastighet mycket väl kan innebära fara för andras liv.

Bokföringsbrott och skattebrott däremot anser jag inte ska innebära att vapentillstånd ska återkallas. Dessa brott har ingen inverkan på andras live eller egendom. Har du blivit dömd för skattebrott alternativt bokföringsbrott och befinner dig i en liknande situation är du välkommen att kontakta Möllers Juridik för inledningsvis kostnadsfri rådgivning och därefter kan vi se om jag kan hjälpa er.

Lämna en kommentar