Ne bis in idem – dubbelbestraffning

2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för skattebrott hänförligt till samma förseelse. Efter att denna dom meddelades tog Skatteverket krafttag för att rätta ärenden där personer tidigare hade blivit påförda skattetillägg och dessutom åtalade för skattebrott när det gäller samma förseelse. Detta…

Läs mer