SINK – Krav för skattskyldighet

SINK gäller beskattning av inkomster som är hänförliga till inkomstslaget tjänst och kan aldrig komma ifråga när det gäller beskattning av kapital- och näringsinkomster. I 3 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999-.1229),IL finns en hänvisning till andra lagar som gäller skattskyldighet för begränsat skattskyldiga. SINK är en definitiv källskatt. Det finns ett särskilt ansöknings- och beslutsförfarande…

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt

Avräkning av utländsk skatt regleras i Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, alternativt i skatteavtal. Lagen anger att skatt som betalas utomlands ska kunna reducera den svenska skatten. Avräkning handlar om hur en internationell dubbelbeskattning kan undvikas för juridiska och fysiska personer genom att den utländska skatten avräknas från den svenska skatten. Det finns…

Läs mer