Bokföringsbrott, grund för att häva vapentillstånd!

Polismyndigheten beslutade att återkalla vapentillståndet för en man med motiveringen att mannen inte uppfyllde vapenlagstiftningens krav på omdöme, ansvar, pålitlighet samt laglydighet. Mannen hade under några tidigare år inte skött redovisningen och bokföringen  i dennes företag. Detta ledde till att han blev dömd för bokföringsbrott, vilket är ett av de två vanligaste brotten som begås…

Läs mer