Vi besvarar dina skattefrågor


Fråga Skatterätt.nu är en relativt ny del av Skatterätt.nu. Här är Ni välkomna som privatpersoner eller juridiska personer att ställa skattefrågor. Det kan vara skattefrågor av mindre komplicerande omfattning, men även skattefrågor som kan vara inledningen till ett fortsatt samarbete.

Låt säga att Ni som företag har fått en förfrågan från Skatteverket gällande exempelvis hur Ni redovisar bilförmån. Skatteverket efterfrågar körjournaler avseende företagets bilar. Ni kan då via Fråga Skatterätt.nu ställa era skattefrågor gällande vad Ni exempelsvis bör göra när Ni inte har en komplett ifylld körjournal för att undvika att företaget drabbas av arbetsgivaravgifter och att dessutom vanligtvis företagsledaren ska bli påförd ytterligare inkomst av tjänst.

Det kostar inget för Er att ställa era skattefrågor. Det är först efter att vi gått igenom era skattefrågor som vi kan erbjuda Er ett kostnadsförslag och efter att Ni har betalt priset enligt kostnadsförslaget erhåller Ni ett utförligt svar på era skattefrågor.

Vi har under vår tid hos Skatteverket utformat riktlinjer och rutiner inom ett otal olika skatteområden och inriktningar och utifrån detta kan vi snabbt återge svar på eventuella skattefrågor och funderingar. Är det så att vi inte har kunskaperna som efterfrågas för att svara på era skattefrågor har vi ett nätverk av skattejurister och advokater som antingen kan hjälpa oss utforma ett svar eller som vi varmt kan rekommendera att hjälpa er.

Vår huvudsakliga uppgift är att se till Er som klienter och att försöka hjälpa Er avseende skattefrågor som kan påverka Er beskattning och i största möjliga mån göra detta på ett så skattemässigt korrekt sätt som är möjligt. Detta betyder dock inte att vi undviker från att påvisa när Skatteverket har handlagt en skattefråga på ett felaktigt sätt om det kan gynna våra klienter.

Vi arbetar för att bli den ledande skattejuridiska byrån inom Sverige och för att samtliga skattskyldiga ska behandlas på ett korrekt och likvärdigt sätt. Kontakta oss så besvarar vi dina skattefrågor.

Skatterätt.nu
Telefon:
Epost: