Jag besvarar dina skattefrågor


Fråga Möller är relativt ny del av Möllers Juridik. Här är Ni välkomna som privatpersoner eller juridiska personer att ställa skattefrågor. Det kan vara skattefrågor av mindre komplicerande omfattning, men även skattefrågor som kan vara inledningen till ett fortsatt samarbete.

Låt säga att Ni som företag har fått en förfrågan från Skatteverket gällande exempelvis hur Ni redovisar bilförmån. Skatteverket efterfrågar körjournaler avseende företagets bilar. Ni kan då via Fråga Möller ställa era skattefrågor gällande vad Ni exempelsvis bör göra när Ni inte har en komplett ifylld körjournal för att undvika att företaget drabbas av arbetsgivaravgifter och att dessutom vanligtvis företagsledaren ska bli påförd ytterligare inkomst av tjänst.

Det kostar inget för Er att ställa era skattefrågor. Det är först efter att jag gått igenom era skattefrågor som jag kan erbjuda Er ett kostnadsförslag och efter att Ni har betalt priset enligt kostnadsförslaget erhåller Ni ett utförligt svar på era skattefrågor.

Jag har under min tid hos Skatteverket utformat riktlinjer och rutiner inom ett otal olika skatteområden och inriktningar och utifrån detta kan jag snabbt återge svar på eventuella skattefrågor och funderingar. Är det så att jag inte har kunskaperna som efterfrågas för att svara på era skattefrågor har jag ett nätverk av skattejurister och advokater som antingen kan hjälpa mig utforma ett svar eller som jag varmt kan rekommendera att hjälpa er.

Min huvudsakliga uppgift är att se till Er som klienter och att försöka hjälpa Er avseende skattefrågor som kan påverka Er beskattning och i största möjliga mån göra detta på ett så skattemässigt korrekt sätt som är möjligt. Detta betyder dock inte att jag undviker från att påvisa när Skatteverket har handlagt en skattefråga på ett felaktigt sätt om det kan gynna mina klienter.

Möllers Juridik arbetar för att bli den ledande skattejuridiska byrån inom Sverige och för att samtliga skattskyldiga ska behandlas på ett korrekt och likvärdigt sätt. Kontakta mig jag besvarar dina skattefrågor.

Möllers Juridik KB
Telefon: 073-647 58 90
Epost: [email protected]

Via formuläret nedan ställer ni era skattefrågor till mig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande