Skatterådgivning

Beskattningens konst är att plocka gåsen på så sätt att man får flesta möjliga fjädrar med minsta möjliga kacklande.

Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683

Vi erbjuder skatterådgivning..

..avseende flertalet skattefrågor. Nedan listas några av de skatterättsliga områdena som byrån erbjuder skatterådgivning inom.

Skatterådgivning avseende idrottsföreningar, det kan röra sig om hur idrottsföreningar korrekt ska beskattas gällande exempelvis förmåner. En idrottsförening som vid elitlagets bortamatcher bekostar spelarnas måltider ska vid vissa tillfällen betala arbetsgivaravgifter. En idrottsförening som vid en övergång av en spelare bekostar dennes agentarvode anses ha bekostat spelarens privata levnadskostnader och därmed är arbetsgivaravgifter återigen aktuella.

Skatterådgivning kan också innebära att vi erbjuder stöd vid exempelvis uttagsbeskattning. En idrottsförening som äger ett aktiebolag som i sin tur hyr ut en idrottsarena till sin moderförening måste kräva marknadsmässig hyra för att inte drabbas av uttagsbeskattning och eventuella skattetillägg.

Skatterådgivning vid ett eventuellt överklagande av Skatteverkets beslut. Vi erbjuder skatterådgivning i form av juridiskt ombud vid skatteprocesser i förvaltningsdomstolar. Exempelvis kan vi upprätta överklaganden och yttranden i skattemål.

Vi besitter en lång erfarenhet inom skatterätt. Kontakta oss för kostnadsfri skatterådgivning.

Skatterådgivning vid tillfällen då Skatteverket
avser att påföra en sanktionsavgift. Vi erbjuder skatterådgivning vid tillfällen då Skatteverket anser att den skattskyldige har lämnat oriktig uppgift och skattetillägg kan vara en aktuell sanktionsavgift. Skatterådgivning kan erbjudas vid tillfällen då Skatteverket har utfört ett kontrollbesök för att kontrollera ett företags personalliggare eller kassaregister. Det krävs inte stora åtgärder från Skatteverket när de avser att påföra en kontrollavgift. Skatterådgivning kan också erbjudas vid eventuella påföranden av förseningsavgifter.

Skatterådgivning vid eventuell utredning av Skatteverket då en bostadsrättsförening ska bedömas vara en äkta eller oäkta bostadsrättsförening. Det är stor skillnad både för bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren. Vi kan därför erbjuda skatterådgivning när det gäller bedömningen avseende bostadsrättsföreningen och hur Ni som förening kan undvika att beskattas som en oäkta bostadsrättsförening.

Skatterådgivning vid en eventuell betalningssäkring. En eventuell betalningssäkring kan ha en stor inverkan på företag i en pågående skatteprocess. Vi erbjuder därför skatterådgivning för att Ni som klient i möjligaste mån ska undvika en eventuell betalninssäkring.

Vid eventuella frågor och funderingar är Ni välkomna att kontakta oss för skatterådgivning.