SINK – Krav för skattskyldighet

SINK gäller beskattning av inkomster som är hänförliga till inkomstslaget tjänst och kan aldrig komma ifråga när det gäller beskattning av kapital- och näringsinkomster. I 3 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999-.1229),IL finns en hänvisning till andra lagar som gäller skattskyldighet för begränsat skattskyldiga. SINK är en definitiv källskatt. Det finns ett särskilt ansöknings- och beslutsförfarande…

Läs mer