Marknadsmässig hyra avseende idrottsarena när hyresgästen är ägare till det uthyrande bolaget

Beträffande internhyror som avtalats mellan den ideella idrottsföreningen och bolaget har frågor om vad som kan anses vara marknadsmässig hyra för de lokaler eller utrymmen som föreningen hyr för att bedriva den idrottsliga verksamheten. Tidigare var det som regel enbart kommuner som tillhandahöll skattefinansierade idrottsarenor till idrottsföreningarna. Idag är omständigheterna annorlunda, det är ofta förekommande…

Läs mer

Idrottsförening med aktiebolag och uttagsbeskattning

Skatteregler är inte alltid neutrala. Olika motiv ger olika regler för idrottsföreningar och aktiebolag. Idrottsföreningar skattebefrias ofta då de främjar ett allmännyttigt ändamål. Bolag främjar sina ägare och de utgör hörnstenar i skattefinansieringen av samhällets välfärd. De bidrar med inkomstskatt och mervärdesskatt. Värdet av en vara eller tjänst som tas ut från näringsverksamhet ska beskattas…

Läs mer